EB 5 Yatırımcı Programı Nedir?

EB5 Yatırımcı Programı, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından uygulanan ve Bölgesel Yatırım Merkezleri aracılığıyla ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu programla ABD yabancı yatırımcıları ülkesine çekerek kalkınma hızını arttırmayı ve bölgeler arasındaki ekonomik gelişmişlik farkını azaltmayı amaçlamaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programı İle Green Card Nasıl Alınır?

EB 5 vize programı, ABD’ye mevcut program içinde belirtilen yatırımı yapan ve en az 10 Amerikan işçisine istihdam yaratan yatırımcıların kendilerine ve ailelerine ABD’de kalıcı oturum hakkını tanıyan yeşil kartın başvuru imkânını tanımaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programında Belirtilen Yatırım Miktarı Ne Kadardır?

Genel olarak yatırımcılardan beklenen ücret bir milyon dolar ($1.000.000)’dır. Ancak ekonomik veriler açısından daha düşük rakamlara sahip bölgede yatırım yapabilecek yatırımcılar için söz konusu bedel 500.000 Amerikan Dolarına düşmektedir. Bu tarz bölgelere kısaca “Hedeflenmiş İstihdam Bölgesi” (TEA) denmektedir. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı, programın başarısını vurgulayacak biçimde, yatırımcıların %97,5’inin, 500.000 dolarlık yatırım yolunu seçtiklerini vurgulamaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programının Amacı Nedir?

1990 yılında başlayan EB 5 Yatırımcı programı, Amerikan Ulusal Kongresi tarafından ekonominin canlandırılması, düzensiz nüfus dağılımı, toplumun her bölgede eşit koşullarda ve mutlulukta yaşaması için refah ilkeleri kapsamında başlatılmıştır.

Ülkede artan istihdam, artan bir üretim ve sermaye ile tüketimi destekleyerek daha da büyük bir üretim gücü ve ekonomi oluşturacakken, ABD’nin her bölgesinde işleyebilen ve birbirini destekleyen küçük ekonomiler, Amerikan Ulusunun zenginliğinin güvencesi olacaktır. 1990’da başlatılan program, yasal düzenlemeler ile 1992’de yürürlüğe konmuştur. Yatırımcılar ise Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu tarafından onaylanmış merkezlerden, program kapsamında vizelerini alabilmektedir.

Bölgesel Merkezler Neresidir ve Yatırım Biçimleri Nelerdir?

Bölgesel Merkezler, ABD Federal Hükümetince onaylanmış ve yerel projeler ile yatırımcıyı buluşturarak istihdam üreten kuruluşlardır. Yatırımcıların faydalanabileceği yerel projeler ise EB 5 Yatırımcı Programının yasallaşmasından sonra oluşturulmuş projeler olup 1990 yılı sonrasına tekabül etmektedir. ABD’nin EB 5 Yatırımcı Programıyla çekmekte olduğu yatırımcılar ise her geçen yıl artmakta olup yılda sayıları 10.000’i bulan yatırımcıya vize verilmektedir fakat söz konusu sayıya yatırımcıların ailesi de dâhil edildiği için gerçekte çekilmekte olan para daha düşük bir düzeydedir.

EB 5 Yatırımcı Programından en çok faydalanan yatırımcılar ise Çin’dendir. Her yıl dağıtılan EB 5 Yatırımcı Programı vizelerinin %70 üstü Çinlilere ait olmaktayken 2014 yılında bu oran %85 biçimindedir.

EB 5 Yatırımcı Programının Geleceği Bulunmakta Mıdır?

1990 yılında Kongre’nin izniyle başlatılan ve 1992 yılında yürürlüğe giren EB5 Yatırımcı Programı, Kongre tarafından başlatıldığı yıldan itibaren değiştirilmeden günümüze ulaşmıştır. Ancak 500.000 Dolar ile başlatılan yatırım alt sınırı, 1990’da büyük bir sermayeyi ifade ederken 2018 yılında enflasyon nedeniyle aynı değerde değildir. Bu yüzden bazı noktalarda yaşanan tartışmalar ile ücretlerin artan enflasyona göre yenilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. ABD’de yabancı yatırımcıdan gelen yatırım ile büyüyen gayrimenkul sektörünün gücü de düşünülürse, EB 5 Yatırımcı Programının kaldırılması mümkün değildir ancak fiyatların güncellenmesi ihtimaller dahilindedir.

AMERİKA E1 VE E2 GİRİŞİMCİ VİZELERİ

Amerika E-1 Ve E-2 Girişimci Vizeleri Nedir?

Amerika yatırımcı vizesi programını 3 ayrı grup olarak değerlendirmek mümkündür. Aralarındaki temel fark yatırım miktarı ve yatırım sahibinin şirket kurup işletme mecburiyetinin olup olmamasıdır.

  • E1 ve E2 yatırımcı vize kategorileri Amerika ile karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşması içinde olan ülkelerin vatandaşlarına verilmektedir. Türk vatandaşları da E1/E2 vizelerine başvurulabilmektedir.
  • EB-5 Amerika yatırımcı programı ise bütün ülkelerin vatandaşlarına açıktır. Bu vize türünde Amerika’ya belirli bir nakit transferi zorunludur.

Amerika E-1 Ticaretçi Vizesi (İthalat – İhracat)

E-1 ticaretçi vizesi Amerika’ya çeşitli ürün, para veya hizmetin ticareti ile uğraşmak için gelen iş adamlarına hitap etmektedir. Söz konusu ürün, para veya hizmet ticareti Amerika ile Türkiye arasında olmak zorundadır. E-1 vizesine başvurabilmek için kişinin şirketin ortağı, sahibi veya yöneticisi olması gerekmektedir. İki ülkede bulunan şirketlerin arasındaki ticaretin belirli bir süredir devam etmesi ve süreklilik arz etmesi zorunludur. Yeni ticaret ilişkisi kurmak için E-1 vizesi yapılamaz.

Amerika E-2 Yatırımcı Vizesi (Sermaye Aktarımı)

E-2 Amerika yatırımcı vizesi Amerika’ya gelen yeterli sermayeye sahip yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla ya da yatırım yapmaya karar verdikleri durumlarda verilir. Bu vize başvurusunun başarılı olabilmesi için yatırımın aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olması zorunludur. Bu vize türünde her ne kadar yatırım için bir alt limit yoksa da başvurunun başarılı olması için $100,000 ve üstü bir miktarın ayrılması önerilmektedir.

Amerika EB 5 Yatırımcı Projeleri

EB 5 yatırımcı vizesine başvururken en önemli aşama, proje seçimidir. EB 5 programı için ABD Hükümeti, Vatandaşlık ve Göç Dairesi (USCIS) aracılığıyla istihdam ihtiyacının yüksek olduğu şehirleri ve belirli kırsal bölgeleri yatırım için seçmektedir. Bu bölgelerde kurulan Bölgesel Yatırım Merkezleri, belirli şartları yerine getirerek EB 5 projesi gerçekleştirmeye hak kazanırlar. Bugün itibariyle Amerika’nın 50 eyaletinde ve ABD’ye bağlı iki özerk bölgede toplam 1.120 adet Bölgesel Yatırım Merkezi bulunmaktadır.

EB 5 yatırımcı programı başvurunuzun başarıyla sonuçlanması için, yatırım yaptığınız EB 5 projesinin sizin yatırımınıza bağlı olarak 10 kişiye istihdam sağlama hedefini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, sizin yatırımınızın da 5 yıl sonunda, tercihen kâr getirerek, geri alınması da projenin başarısına bağlıdır. Bu kadar çok Bölgesel Yatırım Merkezi olması sebebiyle, EB 5 projeleri de sayıca çok fazladır. Dolayısıyla, her projenin vaat edilen başarıya ulaşması mümkün olmayabiliyor.

Başvurunuzun ve yatırımınızın başarısı için, Yeni Bir Hayat olarak, sadece başarısını kanıtlamış ve güvenilir Bölgesel Yatırım Merkezleri’yle çalışıyoruz. Birlikte çalışacağımız kurumu seçerken EB 5 projeleri konusundaki deneyimlerini, önceki projelerinin başarılarını, EB 5 harici yatırımlarını güvenilir kaynaklardan sağlıyor olmalarını ve yatırımcıları yönlendireceğimiz projenin başarı potansiyelini göz önüne alıyoruz. Hem Yatırım Merkezi’nin, hem de projenin gerekli denetim süreçlerinden geçmiş olmasına da özen gösteriyoruz.

Bu nedenlerle Yeni Bir Hayat olarak kısıtlı sayıda ancak tüm dinamikleri ile iyi planlanmış projelerin Türkiye temsilciliğini almayı tercih ediyoruz. Amacımız çok sayıda proje sunmak değil; fizibilite çalışması dikkatli yapılmış, doğru kaynaklardan finanse edilen, EB5 yatırımcılarını ön planda tutan ve deneyimli firmalar tarafından gerçekleştirilen projeleri sizlerle paylaşmak.

Four Seasons Hotel Projesi

Türkiye temsilcisi olduğumuz yatırım merkezi tarafından yapılmakta olan Four Seasons Hotel projesinin inşaatı başlamış olup EB 5 yatırımcı başvuruları 2016 yılı içinde sona erecektir. Tüm dünyada otel, iş merkezi ve rezidans tarzında toplam $16 milyar tutarında 192’den fazla proje tamamlamış olan bir yatırım grubu tarafından gerçekleştirilen Four Seasons Hotel’inin inşaatı 2017 yılı içinde tamamlanacaktır. Toplam yatırım tutarı $232 milyon olan projeye bugüne kadar $100 milyon tutarında kaynak aktarılmıştır.

$232 milyon tutarında olan projenin toplam maliyetinin $82.5 milyonluk kısmı yatırımı gerçekleştiren grup tarafından karşılanmaktadır. Four Seasons Hotel grubu $5 milyon ile projeye katılmakta, $30 milyon tutarında bir meblağ ise Amerikan Hükümeti tarafından teşvik ve vergi indirimi ile karşılanmaktadır. Yatırımın $115 milyon tutarında ise EB 5 yatırımcılarına ayrılmış olup, $110 milyonluk başvuru hali hazırda gerçekleşmiştir.

Gerek hedeflenen istihdam rakamları, gerekse bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının sonuçları açısından Four Seasons Hotel projesi bugüne kadar gerçekleştirilen EB5 projeleri içinde en önde gelenlerden birisidir.

Projeye yatırım yapan kişi ve grupların yatırım tutarları geri almalarında ilk öncelik EB5 yatırımcılarına verilmiştir. Tüm EB 5 yatırımcıları yatırımları olan $ 500.000 geri aldıktan sonra yatırım merkezi ve Four Seasons Hotel’inin geri ödemeleri gerçekleşecektir.

Eyalet Altyapı Projesi

Amerika’da sunulan EB 5 projeleri için de yüzde 100 devlet altyapısına yatırım imkanı sağlayan ve yatırımınızı eyalet garantisi içinde değerlendiren bu projeyi sizlere Türkiye’de sadece Yeni Bir Hayat sunmaktadır. Yapılan yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl olup, risksiz şekilde katılabileceğiniz tek EB 5 projesidir. Şu ana kadar $300 milyon üstünde bir yatırım yapılmış olan bu proje hakkında ofisimizle irtibata geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Amerikan Vatandaşlığı

Amerika Göçmenlik Programları

Fırsatlar ülkesi Amerika’nın göçmenlik programları da cazip fırsatlar sunmaktadır. Özellikle EB-5 yatırımcı programı ile Amerika’da Green Card  sahibi olmak ve yerleşmek son derece esnek şartlara bağlıdır. Amerika programlarına başvuru koşulları esnek olsa da, başvuru süreci uzmanlık gerektirir. Yeni Bir Hayat Amerika EB5 yatırımcı ve E1-E2 girişimci vizelerinde güvenilir ve kurumsal hizmetler sunmaktadır.

Amerika E 1-E 2 Girişimci ve EB 5 Yatırımcı Programları

E1 ve E2 olarak adlandırılan girişimci programlarında Amerika’da bir iş kurmak zorunluluğu vardır. Her iki program da geçici çalışma izni vermekte ve belirli zaman dilimlerinde yenilenmektedir. Amerika E1 ve E2 girişimci vizelerine başvuru yapabilmek için $100,000 ve üzerinde sermayeye sahip bir iş kurmayı hedeflemeniz, Amerika’da şirketleşme sürecini tamamlamanız ve kuracağınız işle ilgili somut adımlar atmış olmanız gerekmektedir.

Amerika EB5 yatırımcı vizesi için ise Amerika’da bölgesel merkezler de yer alan bir projeye $500,000 tutarında bir yatırım yapma koşulu aranmaktadır. Yatırımınızı takip eden süre içinde öncelikle size ve ailenize 2 yıllık geçici Green Card verilmekte, ilerleyen aşamalarda bu kartlar kalıcı Green Card ile değiştirilmektedir.  5 yıllık bir süre içinde en az 2.5 yıl Amerika’da kalındığı takdirde Amerikan vatandaşlığı için başvuru hakkı kazanılmaktadır. Yapmış olduğunuz yatırım ise 5-7 yıl gibi bir zaman dilimi içinde size iade edilir. Yeni Bir Hayat proje seçimi, EB5 başvurunuzun hazırlanması ve ilgili birimlere sunulması da dahil olmak üzere Amerika EB5 başvuru sürecinizin tümünde yanınızda yer almaktadır.

Londra'da İş Yaşamı

Londra’da Yaşam

Londra’da yeni bir hayata başlama fikri, belki de herkesin aklından en az bir kere geçmiştir.

Londra’da yaşamı; Londra’da İş Hayatı, Londra’da Günlük Hayat, Londra’da Eğlence Hayatı gibi birkaç başlık altında incelemek daha faydalı olacaktır, fakat bu başlıklara geçmeden önce Londra’da yaşamaya nasıl başlanır hakkında ön bilgilendirme yapmak gerekir. Londra’da yaşamaya başlamak için, Ankara Antlaşması’nın sunduğu imkanlardan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Böylece İngiltere’de çalışma vizesine sahip olacak ve 5 yılın sonunda İngiliz vatandaşı olabileceksiniz. Ankara Antlaşması ile Londra’da yeni bir hayata başlamak için öncelikle yapmanız gereken, iyi bir iş planıyla desteklenen dosyanızın hazırlanmasıdır. Dosya hazırlama sürecinde ekibimiz size ilk adımdan son adıma kadar yardımcı olacaktır. Yurtdışı göçmenlik programlarından faydalanıp, yeni bir ülkede yeni bir hayata başlamak, gerçekten titizlikle alınması gereken bir karar. Bunun için, eğer yaş aralığınız uygunsa İngiltere dil okullarına katılıp o ülke ve kültürü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bugün bahsedeceğimiz başlık, Londra’da iş hayatı.

İngiltere, ekonomik olarak her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bu durum iş kurma düşüncesine sahip insanlar için her gün yeni fırsatların doğduğu anlamına gelmektedir. İngiltere’de iş- yaşam dengesi çok önemli görülmekte ve iş hayatının stresini özel hayata taşımamak öncelikli olmaktadır. İngiltere’de haftalık çalışma saatleri yasalarca 48 saat olarak sınırlandırılmıştır. Bu da pazartesiden cumaya sabah 9.00 akşam 5.00 demektir. Ulusal tatillerde birçok perakende satış mağazasını açık bulmak mümkündür. Tabii ki de çalışanlar bu fedakarlıklarının karşılığını fazla mesai ücreti olarak almaktadırlar. Mağazalar, restoranlar gibi eğlenceye yönelik sektörlerde ve turistik yerlerde hafta sonu çalışma saatleri bölgedeki talep ve hareketliliğe göre değişmektedir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak home-office çalışmak isteyenler için de İngiltere iyi bir fırsat kapısıdır. Üstelik yarı zamanlı veya tam zamanlı home-office çalışanlar yasalarca korunmaktadırlar.

EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) vatandaşları ücretsiz veya düşük ücretli sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) İngiltere’de yaşayan herkese ücretsiz tıbbi bakım hizmeti vermektedir.

İngiltere’de ortalama sayılacak bir kazançla, rahat standartlarda yaşayabilirsiniz. Ev kiralarının pahalı olduğu söylense de bütçenize uygun düşük fiyatlı evler rahatlıkla bulabilirsiniz. Ev kirasını düşük tutup, çok yüksek standartlarda değil de ortalama bir yaşam sürerseniz günlük alışveriş ve ulaşım dahil aylık masrafınız ortalama 700-800 sterlin aralığında olacaktır.

Sosyal güvencesi yüksek, ekonomisi güçlü, insana dair her türlü hizmeti kaliteli olan İngiltere’de yaşamak için yapmanız gereken tek şey Yeni Bir Hayat ile iletişime geçmek…