Dünyanın En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeleri

Eğitim dünya çapında öneme sahip ve geleceğimizi şekillendiren bir kavram olmasına karşın, her ülkenin eğitime eşit oranda önem vermediğini görüyoruz.

Bir eğitim ve yayıncılık grubu olan Pearson, her sene dünya çapında yaptığı araştırmaya göre ülkelerin eğitim sistemlerini değerlendirmekte ve sonuçlarını açıklamaktadır.

Bu araştırmaların 2015/2016 döneminde sunulmuş en güncel verilerine göre dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeleri arasında ilk sıraları Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Finlandiya, İngiltere, Malta ve Kanada paylaşmaktadır.

Bu ülkelerin en iyi eğitim sistemine seçilmelerinin elbette belirli kriterlerde açılamaları mevcut. Eğitim standardının dünya geneline göre yüksek olarak belirlendiği ülkelerin ortak özellikleri arasında:

  • Zorunlu eğitim süresi oranında, eğitim hizmetlerinin yüksek standartlarda ve ücretsiz olarak sunulması.
  • Öğretmen maaşlarının yüksek tutulması ve toplumda öğretmenlere Batı dünyasında bir doktor veya avukata duyulan saygı şeklinde önemli bir yer atfedilmesi
  • Öğretmenlere yönelik meslek içi geliştirme ve eğitimlerin devlet tarafından karşılanması bir diğer deyişle ücretsiz olması
  • Öğrencilerin çok fazla ödev ve sınav ile boğulmaması yeterince boş zaman sahip olabilmelerinin sağlanması
  • Sınıfların kalabalık olmamasına özen gösterilmesi
  • Din, dil, ırk ve görüş ayrılığına bakılmaksızın her öğrenciye eşit eğitim hakkı tanınması
  • Eğitim müfredatlarında sadece teorik bilgilere değil hayatın içerisinde gerçekten işe yarayacak beceriler kazandıramaya yönelik konuların dahil edilmesi.
  • Devlet bütçelerinden her yıl yüksek oranda bir meblağın eğitim sektörüne ayrılması

gibi çok önemli maddeler bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu belirtilen Malta’ya, Yeni Bir Hayat aracılığı ile ikinci vatandaşlık başvurusunda bulunabilir ve çocuklarınızın bu yüksek standartlı eğitim sisteminden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz.

Malta Hükümeti tarafından sürdürülen Malta Daimi Oturum Programı çerçevesince, sadece €500,000 tutarında Malta devlet tahvili alarak yatırım yapan kişiye ve ailesine, Malta’da süresiz oturum izni veriliyor. Bu oturum izni sayesinde yatırımcı ve ailesinin Malta devletinin sunduğu sağlık ve eğitim gibi tüm sosyal haklardan tıpkı bir vatandaş gibi faydalanabilmesi mümkün oluyor.

Geçmişte bir İngiliz kolonisi olan Malta, eğitim sistemini İngiliz geçmişi üzerinden kurgulayan bir yapıya sahiptir. İngiltere’nin de dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu düşünülürse Malta’daki eğitimin neden bu kadar köklü ve yüksek standartlara sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Malta eğitim sistemi 4-16 yaş zorunlu eğitimi kapsamaktadır ve bu eğitim ücretsizdir. Yukarıdaki araştırma kriterlerini en iyi şekilde kapsadığı söylenen sistemde devlet okulları kadar özel okullar da büyük bir yere sahiptir. Malta oldukça kozmopolit bir ülke olduğundan, çok sayıda uluslararası okulu da bünyesinde barındırmaktadır.

Dünya Sağlık Organizasyonu’na (WHO) Göre Dünyanın En İyi Sağlık Organizasyonuna Sahip Ülke Kriterleri Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülkeler listesinde Malta 5. sırada, İspanya 7. sırada, Portekiz 12. sırada, İngiltere 18. sırada, Kıbrıs 24. sırada, Kanada 30. sırada, Dominika 35. sırada, Amerika Birleşik Devletleri 37.sırada yer alarak 100 ülkeden oluşan sıralamanın ilk %50’lik dilimine girmeyi başarmıştır. Türkiye ise bu listede 70 sırada bulunmaktadır.

Peki Dünya Sağlık Örgütü’nün bu listeyi oluştururken göz önüne aldığı değerlendirme kriterleri nelerdir?

Sağlık sektöründe finansın dağıtımı, sağlık sektöründe duyarlılık, sağlık hizmetinin tüm topluma eşit dağıtılması, toplumun genel sağlık seviyesi ve mali katkıların âdilliği’dir.

Bu kriterlere göre;

Ülkelerin sağlık sistemlerine toplumun her bir üyesinin kişisel gelirinden yaptığı katkı adil düzeyde olmalıdır bu katkının yüksek veya çok düşük olması durumunda sistem aksaklıklara uğramaktadır. Bu oran, her ülkenin yıllık kişi başına düşen minimum geliri oranında belirlenmelidir.

Toplumun genel sağlık düzeyinin homojen düzeyde iyi olması ülkenin sağlık sisteminin optimum düzeyde işleyen ve toplumsal sağlığa yarar sağlayan bir nitelikte olduğunun göstergesidir.

Sağlık hizmetlerinin ülke yönetiminin uyguladığı politika ve uygulamalar doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağıtılması, o ülkenin sağlık siteminin gelişmişlik düzeyi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sağlık hizmetlerinin toplumun tüm kesimine eşit oranda ulaşmasını sağlayan ülkeler, sağlık sistemi değerlendirilmelerinde üst sıralarda yer almaktadır.

Sağlık sektöründe duyarlılık kriteri iki açıdan ele alınmaktadır. İlk açı sağlık sisteminin toplumun üyelerine karşı eşit ve maddiyata dayanmayan bir duyarlılığa ve dolayısıyla ihtiyacı gidermeye odaklı yanıtlamaya sahip olması gerektiğidir. Örneğin devlet tarafından vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmayan ülkelerin sağlık sistemlerinin bu tipte bir duyarlılık kriterine uygun olmadığını söyleyebiliriz.

Duyarlılık kriterinin ikinci tipi ise hasta rızasını, hasta bilgilendirilmesini ve genel hasta refahını önemsemeyi ele almaktadır. Bu açıdan hastaları tıbbi müdahalelerin başarılı olması kadar psikolojik ihtiyaçlar açısından da memnun etmeye önem veren sağlık sistemleri, ülkelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün listelerinde ön sıralara taşımaktadır.

Son olarak finansın dağılım kriteri, sağlık sistemlerinin ülkeler tarafından nasıl finanse edildiğini inceleyen bir kriterdir. Ülkeler sağlık sistemlerinin yükünü toplumun kişisel gelirine göz dikerek mi yoksa çeşitli vakıflar ve destek mekanizmaları aracılığıyla daha farklı finansal yöntemlerle mi realize ettikleri bu kriter açısından oldukça önemlidir. Kısacası ülkelerin finansal kaynakları, sağlık sektörü açısından ne kadar vicdanlı kullandıkları ve hem sektörü hem de toplumu ne oranda rahatlattıkları bu kriterde değerlendirilmektedir.

Bu rapor sonucunda Dünya Sağlık Örgütü, yıllık kişi başına en az 60 dolar sağlık harcaması desteği vermeyen ülkelerin vatandaşlarının büyük bir bölümünün sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyması halinde bile ulaşamadığını ifade etmiştir.

Ankara Antlaşması İle İngiltere’ye Nasıl Gidilir?

Bir Türk olarak İngiltere adım atmanın en avantajlı yolu hiç şüphesiz ki Ankara Antlaşması’ndan yararlanmaktır.
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Türk vatandaşlarına girişimci olarak İngiltere’de iş kurma ve oturum hakkı vermektedir.

Ankara Antlaşması Vizesi ile kendi mesleki dalınızda ile ilgili İngiltere’de bir şahıs veya limited şirketi kurabilir ve İngiltere’de oturum ve çalışma izni elde edebilirsiniz.

Bir girişimci vizesi olan Ankara Antlaşması vizesinin en büyük avantajları diğer yatırımcı vizelerine göre çok daha küçük bir sermaye gerektirmesi ve 5 yıl içinde İngiliz vatandaşlığına başvuru hakkı vermesidir.
Ankara Antlaşması İngiltere’de iş kuracak bütün Türk vatandaşlarının başvurusuna açıktır. Düşük miktarda bir yatırımla İngiltere’de iş kurmak ya da Türkiye’deki şirketine uluslararası bir statü kazandırmak isteyen iş adamları için ideal bir programdır.

Aynı zamanda, bir şahıs şirketi kurarak tek başına çalışabilecek, freelance iş yapabilecek bireyler de tek kişilik şirketin ihtiyaç duyacağı ölçüde küçük bir sermaye ile Ankara Antlaşması vizesinden yararlanarak İngiltere’ye gidebilirler.

Ankara Antlaşması vizesinden faydalanmak için adayların İngiltere’de kuracakları iş ile ilgili detaylı bir iş planını içeren bir başvuru dosyası hazırlamaları gerekir. Dosyada adayın kuracağı işin detayları, kapsamlı bir pazar araştırması, adayın o işi yerine getirebileceğinin göstergesi olan eğitim ve deneyim gibi bilgiler ve o işi kurup kâr etmeye başlayana kadarki süreçte ihtiyaç duyacağı finansman detaylarının yer alması gerekir.
Ankara Antlaşması’na başvuruda bulunurken, işinizin kuruluş giderlerini ve ilk yıl için gerekli harcamaları karşılayacak bir sermayeye sahip olmanız yeterli görülmektedir.

Ayrıca dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta ise kuracağınız işin gerektirdiği düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak ve bunu uluslararası geçerliliğe sahip dil sınavları ile yakın tarihte belgelemiş olmaktır.
Ankara Antlaşması’yla İngiltere’ye yerleştiğiniz zaman öncelikle bir yıllık oturuma hak kazanırsınız. Bir yılın sonunda kurduğunuz şirketin finansal ve yönetimsel bir değerlendirmesi yapılır ve her şey yolundaysa oturumunuz üç yıl daha uzatılır. Bu üç yıllık sürecin sonunda yine aynı denetimlerden geçip kalıcı oturma iznine, yani süresiz oturuma hakkına sahip olursunuz. Süresiz oturma iznine sahip olduktan sonra dilerseniz kendi şirketiniz haricinde başka bir iş yapabilir ya da maaşlı bir işte çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kalıcı oturum iznini aldıktan bir yıl sonra ise İngiliz vatandaşlığına başvurulabilirsiniz.
İngiltere vatandaşlığına başvurma hakkını kazanmanız için en az 5 yıl İngiltere’de yaşayıp bu 5 yıl içinde de ülkeyi 450 günden daha uzun bir süre terk etmemiş olmanız, en az 1 yıl boyunca süresiz oturuma sahip olmanız ve sabıka kaydınızın olmaması gerekir.

Ankara Antlaşması’nın en büyük avantajları; büyük bir sermaye gerektirmemesi, hem başvuru sahibinin hem de ailesinin İngiltere’ye yerleşmesini ve sahip olunan oturma izni sayesinde İngiliz vatandaşlarıyla aynı statüde ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlaması ve yatırımcının eşine herhangi bir maaşlı işte çalışma özgürlüğü veren genel çalışma vizesi sağlanmasıdır.

Nasıl Kanada Vatandaşı Olunur?

Mercer araştırma firmasının her sene yayınladığı dünyanın en yaşanabilir kentleri sıralamasında her sene birçok şehri ile üst sıralarda yer alan Kanada, yüksek medeniyet seviyesine sahip ve göçmenlik kabul etme konusunda pozitif yaklaşımda bulunan bir ülkedir. Kanada günümüzde her yıl düzenli olarak ortalama 250.000 göçmen kabul etmektedir.
Kanada vatandaşı olabilmek için Express Entry ve Self Employment Entry olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.
Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık biriminin 2015 yılında devreye soktuğu Express Entry, başvuruların ele alınması sürecini belirli kategorilere göre düzenleyen bir sistemdir.
Sistem temel olarak adayların yetenek, iş deneyimi, dil, eğitim ve diğer konulardaki özelliklerini puanlamakta ve başvurularda puan sıralamasına göre önceliklendirme yapmaktadır. Aynı zamanda, potansiyel işverenler de sistemin içinde yer almakta ve sistem içinde Kanada iş ilanları da paylaşılmakta, işverenler potansiyel adaylara ulaşabilmektedir.
Bu sayede yaratılan dinamik süreç sayesinde istihdam ihtiyacının yoğun olduğu alanlara uygun adayların başvuruları yönlendirilmekte ve nitelikli adaylar için çok daha hızlı ve olumlu imkanlara sahip geri dönüşler sağlanmaktadır.
Express Entry testinde puanlama yapmak amacı ile istenilen kişisel bilgiler; meslek dalı, eğitim düzeyi, yabancı dil seviyesi, yaş, mesleki tecrübe, eşin yabancı dil seviyesi, ülkede yaşayan akrabalar ve Kanada’da önceden yaşanmış iş geçmişi kategorilerindedir.
Kanada pasaportuna sahip olabilmek için ikinci başvuru seçeneği ise freelance veya serbest çalışanlara yönelik olan Self Employment Entry’dir.
Bu başvuru türü sadece belirli meslek grupları için geçerlidir ve söz konusu meslek grubundan insanların dalları ile ilgili son 2 yılda kendi işlerini kurup çalıştıklarını resmi olarak ispat edebiliyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu meslek dalında deneyim, İngilizce veya Fransızcayı mesleki düzeyde kullanabiliyor olmak, uluslararası çapta elde edilen başarılar, o dalın öğrenimini yapmış olmak bu başvuru seçeneğinde artı puan almayı kolaylaştırmaktadır.
Self Employment Entry seçeneği ile Kanada vatandaşlığına başvurulabilecek meslek dallarından bazıları; yazar, editör, kuratör, gazeteci, müzisyen, oyuncu, dansçı, kameraman, fotoğrafçı, grafiker, spor koçu, fitness hocası, zanaatkar, tasarımcı, ressam ve dekoratördür.
Kanada göçmenlik programına yapılan başvurunun kabul edilmesiyle, Kanada’ya yerleşebilir ve ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olunabilir. Seçme ve seçilme dışında tüm sosyal haklara sahip olduğunuz gibi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden de ailenizle birlikte faydalanabilirsiniz. Kanada eğitim sistemi, İngilizce konuşulan ülkeler arasında en iyi sistem seçilmiştir.
Kanada göçmenlik programı dâhilinde Kanada’ya yerleştikten 3 yıl sonra Kanada vatandaşlığına başvurabilirsiniz. Bu sayede seçme ve seçilme hakkına kavuşacağınız gibi, bir Kanada pasaportu sahibi olarak dünyanın 170 ülkesine serbestçe seyahat edebilirsiniz.

Macaristan Vatandaşlığı

Macaristan Yatırımcı Vizesi Ve Vatandaşlık Programı

MACARİSTAN YATIRIMCI PROGRAMI MACARİSTAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN DURDURULMUŞTUR

 

Macaristan Yatırımcı Programına katılarak sadece 2 hafta içinde Macaristan’da  ömür boyu geçerli daimi oturma izni alabilir, Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına sahip olabilir ve 7 yıl içinde de Macaristan vatandaşı olarak Avrupa Birliği pasaportunu başvurma fırsatını elde edebilirsiniz.

2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan, 2013 yılından beri uygulamada olan yatırımcı yoluyla Macaristan Vatandaşlığı programı ile, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına ülkede yatırım yapmaları karşılığında vatandaşlık yolunu açmaktadır.

Macaristan yatırımcı programının en büyük avantajlarından biri, sadece 2 hafta içinde ömür boyu sürecek daimi oturum izni, 7 yıl içinde de vatandaşlık alabilme şansıdır. Aynı zamanda, yapılacak yatırımın benzer programlara göre daha düşük olması ve devlet garantisi altında geri alınabilir olması da bu programın öne çıkan yanlarındandır.

Macaristan yatırımcı programının bir diğer önemli ayrıcalığı ise Macaristan’da yaşama, adres gösterme veya konut kiralama gibi zorunlulukların olmamasıdır. 18 yaşından büyük çocuklarınızın ve ebeveynlerinizin de sizle birlikte başvuru yaparak aynı haklara sahip olması da çok avantajları içinde yer almaktadır.

Yeni Bir Hayat’ın uzman kadrosu ve Macaristan Hükümeti’nden tam yetkili uluslararası partneri sayesinde, hiçbir ek maliyetle karşılaşmadan Macaristan yatırımcı programına başvurabilirsiniz.

Macaristan vatandaşlığı almak için orada yaşamam gerekiyor mu?

Hayır. Eğer isterseniz daimi oturma izniniz sayesinde Macaristan’da yaşayabilir, çalışabilir, eğitim ve benzeri hizmetlerden Macar vatandaşları gibi yararlanabilirsiniz. Ama Macaristan yatırımcı programına katılmak için Macaristan’da yaşamak zorunda değilsiniz. Türkiye’deki hayatınızı sürdürürken, bir taraftan da Macaristan vatandaşlığına giden süreci yürütmeniz mümkün.

7 yıllık süreç sonunda Macar vatandaşı olmak isterseniz, başvuru şartlarından biri temel düzeyde Macarca bilgisine sahip olmanızdır. Vatandaşlık almak istemeseniz de, süresiz oturumunuz ömür boyu devam edecektir.

Macaristan’da yaptığım yatırımı geri alabilir miyim?

Macaristan’da yapacağınız €300.000 tutarındaki devlet tahvili yatırımını, 5 yıl sonra bozup geri almanız mümkün. Söz konusu devlet tahvili, bu program için özel olarak hazırlandığından faiz getirmemektedir, dolayısıyla 5 yılın sonunda yatırdığınız parayı herhangi bir artış ya da azalma olmadan %100’üyle geri alırsınız.

Yatırımınız Macaristan devleti garantisi altındadır, bu nedenle herhangi bir risk taşımamaktadır.

Macaristan Vatandaşlığı

Macaristan Vatandaşlığı

Macaristan vatandaşı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığım iptal olur mu?

Macaristan kanunları çifte vatandaşlığı yasal kıldığından, Macaristan vatandaşlığını ikinci vatandaşlık olarak almanız ve iki pasaporta sahip olmanız mümkün.

Ailem de benimle birlikte Macaristan vatandaşı olabilir mi?

Eşiniz ve çocuklarınız da program kapsamında sizinle birlikte daimi oturma izni ve vatandaşlık haklarından yararlanabilirler. Belirli şartlar altında, başvuru sahibinin ebeveynlerine de bu haklar sağlanabilir.

Macaristan yatırımcı yoluyla vatandaşlık programının avantajları nedir?

Macaristan yatırımcı programının en önemli avantajlarından biri, Macaristan’a gitmeye gerek kalmaksızın 2 hafta gibi kısa bir süre içinde süresiz oturuma hak kazanmanız ve 7 yıl içinde de ikinci vatandaşlığınız ve Avrupa Birliği pasaportunuza kavuşabilmenizdir.

Macaristan’dan alacağınız süresiz oturumla Schengen bölgesinde serbestçe seyahat edebilir, yılda 180 güne kadar Schengen ülkelerinde kalabilirsiniz. Eğer Macaristan’da yaşamak isterseniz uluslararası saygınlığa sahip Macar yüksek eğitim sisteminden yararlanabilir ve çocuğunuzun bu üniversitelerde Macar vatandaşlarıyla koşullara sahip olarak eğitim görmesini sağlayabilirsiniz.

Amerika EB-5 yatırımcı vizesi gibi programlardan farklı olarak, Macaristan yatırımcı programının bir avantajı da yatırımın yapılacağı sermayenin kaynağı hakkındaki denetim ve inceleme sürecinin daha kısa sürmesidir.

Macaristan yatırımcı vizesine başvururken Yeni Bir Hayat hangi konularda yardımcı olmaktadır?

Yeni bir Hayat’ın, Macaristan Hükümeti’nden tam yetkili, uluslararası partneri sayesinde başvurunuzu size ek bir maliyet doğurmadan Türkiye’den gerçekleştirmekteyiz. Macaristan Göçmenlik Dairesi’ne başvurunun iletilmesi, başvuru sahibinin gerekli mercilerde temsil edilmesi ve oturma izninin başvuru sahibine iletilmesi gibi süreçlerin organizasyonu da Yeni Bir Hayat tarafından sağlanmaktadır.

GÖÇMENLİK

Yurtdışı Göçmenlikte Türkiye’nin En Uzman Kuruluşuyuz

Yeni Bir Hayat Ankara Antlaşması ile İngiltere Göçmenlik ve Kanada Nitelikli Göçmenlik programları başta olmak üzere gerek işadamlarına gerekse kişi ve ailelere yurtdışında iş kurma ve yerleşme konularında kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Birçoğumuzun hayalinde yurtdışına yerleşmek vardır. Kendimiz ve ailemiz için farklı bir gelecek çizmek, farklı kültürler tanımak, ekonomik ve sosyal olarak daha iyi bir hayat sürmek sebeplerimizden sadece birkaçıdır. Yeni Bir Hayat hayallerinizin gerçekleşmesinde size yardımcı oluyor.

Göçmenlik programları karmaşık süreci, farklı seçenekleri, sık sık güncellenen kuralları ve ülkeden ülkeye değişen uygulamaları ile uzmanlık gerektiren bir hizmettir. Ayrıca internet ortamındaki bilgi kirliliği de düşünüldüğünde en güncel ve en doğru bilgiyi elde etmek çoğu kez mümkün olmamaktadır.

Yurtdışı göçmenlik programları konusunda en kapsamlı ve profesyonel desteği sunan Türkiye’nin ilk ve tek firması olarak size en doğru ve güncel bilgiyi sunuyoruz. Uzman kadromuz ve yurtdışı hukuk bürolarımız aracılığıyla öncelikle Kanada göçmenlik, İngiltere göçmenlik ve Amerika göçmenlik olmak üzere tüm ülkelerdeki göçmenlik, daimi yerleşim, yatırımcı vizelerindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Böylece Türk vatandaşlarına sunulan özel programlar hakkında en güncel bilgileri ediniyor ve sizinle paylaşıyoruz.

Yurtdışı göçmenlik başvurunuzu kabul etmeden önce sizinle kapsamlı bir değerlendirme yapıyor, gerek sizin niteliklerinize gerekse gelecekle ilgili beklentilerinize en uygun ülke ve göçmenlik programını seçmenizde yardımcı oluyoruz.

Malta Oturma İzni

Malta’da Yaşam

Malta, Akdeniz’in güneyinde,  3’ü meskun, toplamda 7 adadan oluşur.  İtalya’nın güneyinde, Tunus’un batısında bulunan Malta’nın toplam nüfusu 450.000’dir. Nüfusun çoğunluğu, en büyük ada olan Malta’da yaşar. Resmi dil İngilizce ve Malta dilidir. Malta dili Latince yazılan Sami kökenli dildir. Malta dilinde konuşan birini gördüğünüzde İtalyanca konuşan bir arapla karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Maltalılar genel olarak arkadaş canlısı, rahat, stressiz, tipik Akdeniz insanlarıdır. Tıpkı Türkler gibi yemek yemeği severler. Ayrıca kişi başına düşen araç sayısı en yüksek olan ülkelerden biridir. Malta’da yaşamaya başlamak, bir Türk için hiç de zor olmasa gerek.

Malta’da yıllık ortalama 3200 saat güneşli bir hava vardır. Eğer sıcak iklim seviyorsanız, Malta’da yaşam size çok cazip gelebilir. En sıcak aylar, temmuz, ağustos ve eylüldür. Bu 3 ay boyunca sıcak biraz canınızı sıkabilir ama yılın geri kalanında güzel bir hava sizi bekler.

Malta Göçmenlik Hakkında İpuçları:

Her yıl çok sayıda göçmenin ilgisini çeken bir yerdir Malta. Bu sayıya emekli hayatı yaşamak isteyen freelance çalışanlar da dahildir. Malta’da yaşamayı cazip kılan özelliklerin başında yaşam koşullarının rahat ve huzurlu olması, hayatın ucuz olması ve doğal yapısı gereği insanların kendilerini sürekli tatilde gibi hissetmeleri başta gelir.

Malta’yı ziyaret edenler, Avrupa Birliği’nin bu en küçük ülkesine aşık olurlar. Doğal güzelliği, mimarisi ve tipik Akdeniz ülkesi olmasıyla Malta, ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Ayrıca Malta’nın çok eski bir tarihi vardır.

Malta’ya göç etmeyi düşünen insanların ise ilgisini, finansal sektördeki gelişmiş firmalar çekmektedir.

Malta ayrıca, dalmayı, kültürel gezileri ve gece hayatını sevenler için de cazip bir ülkedir.

Turist vizesiyle Malta’da 90 gün boyunca kalabilirsiniz. Eğer daha uzun süre adada kalmak istiyorsanız, daimi oturma izni almanız gerekir. Bu izinden sonra, adada sürekli kalmak zorunda olmadığınızı da belirtelim.

Malta bir Schengen ülkesidir. Birçok ülkeyle vize antlaşmaları vardır. Malta Pasaportu’yla, Amerika’ya vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Hem doğal ve iklimsel güzellikleriyle, hem de, Malta pasaportu sahibi olmanın getirdiği avantajlar sayesinde, Yeni Bir Hayat ile Malta’ya göç etmek kim istemez ki?

Londra’da Yaşama Dair İpuçları

Londra, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Özellikle tarihi binaları, kırmızı telefon kulübeleri ve krallığa ait gelenekleri ile 7’den 70’e herkesin en azından hayatta bir kere ziyaret etmek ve hatta mümkünse yaşamak isteyeceği bir şehir. İnternette Londra’da yaşamak ile ilgili birçok yazı bulmak mümkün; ancak bunlardan birçoğu kişisel tecrübeleri yansıtıyor. Biz ise Londra’da nasıl daha kolay ve rahat yaşanacağına dair birkaç ipucu vermek istedik.

Oyster Card ile Yolculuk Edin

Oyster Card sadece metro yolculuklarında değil, aynı zamanda kırmızı otobüslerde ve bölgesel trenlerde de kullanılabiliyor. Bu şekilde kolay ve ucuz şekilde yolculuk edebilir ve tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca trafikten kaçmak için Londra’da sıklıkla kullanılan bisikletleri de tercih edebilirsiniz.

Uzun ya da Kısa Dönem için Oda Kiralayın

Londra’da yaşayan tanıdıklarınız yoksa veya Londra’da ilk defa konaklayacaksanız, birçok alternatif içerisinden bütçenize en uygun olanı seçmek sizin için en önemlisi olacaktır. Bunun için gitmeden önce internetten seçeneklerinize göz gezdirebilirsiniz. Öğrenci iseniz gideceğiniz okulun size sunduğu imkânları mutlaka kontrol edin. Eğer öğrenci değilseniz, uzun ya da kısa dönem için oda kiralayabilir ya da apart otelleri tercih edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için brokeinlondon.com internet sitesini de ziyaret edebilirsin.

Tasarruf Etmek ve İngiliz Yemeklerini Tatmak için: Marks & Spencer ve Tesco

Londra’nın dünyadaki en pahalı şehirlerinden biri olduğundan bahsetmiştik. Bu sebeple bütçenizi sarsmayacak tercihler yapmanız önemli. Bir oda kiraladıysanız ve yemek yapmak için kullanabileceğiniz bir alanınız varsa, toptan alışveriş yapmak için Tesco, oldukça tasarruflu bir alternatif. Aynı şekilde Marks & Spencer ve Sainsbury’s de diğer seçenekler arasında yer alıyor.

Londra hakkında söylenebilecek daha birçok şey saymak mümkün. İlk adımda yukarıda bahsettiğimiz ipuçlarını takip ederek hayatınızı kolaylaştırabilir, sonrasında kendi tecrübelerinizi edinmek için bolca zaman ve nakit ayırabilirsiniz. Siz de Londra’da yaşamanın tadına varmak istiyorsanız, Yeni Bir Hayat‘la irtibata geçebilirsiniz!

Londra'da İş Yaşamı

Londra’da Yaşam

Londra’da yeni bir hayata başlama fikri, belki de herkesin aklından en az bir kere geçmiştir.

Londra’da yaşamı; Londra’da İş Hayatı, Londra’da Günlük Hayat, Londra’da Eğlence Hayatı gibi birkaç başlık altında incelemek daha faydalı olacaktır, fakat bu başlıklara geçmeden önce Londra’da yaşamaya nasıl başlanır hakkında ön bilgilendirme yapmak gerekir. Londra’da yaşamaya başlamak için, Ankara Antlaşması’nın sunduğu imkanlardan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Böylece İngiltere’de çalışma vizesine sahip olacak ve 5 yılın sonunda İngiliz vatandaşı olabileceksiniz. Ankara Antlaşması ile Londra’da yeni bir hayata başlamak için öncelikle yapmanız gereken, iyi bir iş planıyla desteklenen dosyanızın hazırlanmasıdır. Dosya hazırlama sürecinde ekibimiz size ilk adımdan son adıma kadar yardımcı olacaktır. Yurtdışı göçmenlik programlarından faydalanıp, yeni bir ülkede yeni bir hayata başlamak, gerçekten titizlikle alınması gereken bir karar. Bunun için, eğer yaş aralığınız uygunsa İngiltere dil okullarına katılıp o ülke ve kültürü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bugün bahsedeceğimiz başlık, Londra’da iş hayatı.

İngiltere, ekonomik olarak her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bu durum iş kurma düşüncesine sahip insanlar için her gün yeni fırsatların doğduğu anlamına gelmektedir. İngiltere’de iş- yaşam dengesi çok önemli görülmekte ve iş hayatının stresini özel hayata taşımamak öncelikli olmaktadır. İngiltere’de haftalık çalışma saatleri yasalarca 48 saat olarak sınırlandırılmıştır. Bu da pazartesiden cumaya sabah 9.00 akşam 5.00 demektir. Ulusal tatillerde birçok perakende satış mağazasını açık bulmak mümkündür. Tabii ki de çalışanlar bu fedakarlıklarının karşılığını fazla mesai ücreti olarak almaktadırlar. Mağazalar, restoranlar gibi eğlenceye yönelik sektörlerde ve turistik yerlerde hafta sonu çalışma saatleri bölgedeki talep ve hareketliliğe göre değişmektedir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak home-office çalışmak isteyenler için de İngiltere iyi bir fırsat kapısıdır. Üstelik yarı zamanlı veya tam zamanlı home-office çalışanlar yasalarca korunmaktadırlar.

EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) vatandaşları ücretsiz veya düşük ücretli sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) İngiltere’de yaşayan herkese ücretsiz tıbbi bakım hizmeti vermektedir.

İngiltere’de ortalama sayılacak bir kazançla, rahat standartlarda yaşayabilirsiniz. Ev kiralarının pahalı olduğu söylense de bütçenize uygun düşük fiyatlı evler rahatlıkla bulabilirsiniz. Ev kirasını düşük tutup, çok yüksek standartlarda değil de ortalama bir yaşam sürerseniz günlük alışveriş ve ulaşım dahil aylık masrafınız ortalama 700-800 sterlin aralığında olacaktır.

Sosyal güvencesi yüksek, ekonomisi güçlü, insana dair her türlü hizmeti kaliteli olan İngiltere’de yaşamak için yapmanız gereken tek şey Yeni Bir Hayat ile iletişime geçmek…

Kanada Göçmenlik Yeterlilik Testi

Kanada Göçmenlik Yeterlilik Testi

Kanada göçmenlik başvuruları için belirli kriterlere sahip olmak gerekmektedir. Özellikle en çok bilinen Kanada nitelikli göçmenlik başvurusunda bazı yeterlilikler olmadığı takdirde başvuru yapmak mümkün bulunmamaktadır. Aslında yeterlilik testi isim olarak yanlış anlaşılmaktadır. Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapmak için bir teste girmeniz gerekmez. Kanada göçmenlik yeterlilik testinden kasıt sizin belirli özelliklerinizin bir puanlamaya tutulması ve puanların toplamının 100 üzerinden en az 67 olmasıdır. Şayet 67 puana ulaşabilirseniz yeterlilik testini geçmişsiniz demektir.

Her özellik için çok detaylı bir puanlama sistemi bulunmaktadır. Bu yazı da göçmenlik testi hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçladığım için detaylı puanlara girmiyorum. Ancak aşağıda belirtilen özelliklere genel olarak sahipseniz Yeni Bir Hayat  ile irtibata geçerek ücretsiz değerlendirme yaptırabilirsiniz.

2014 yılı için geçerli olan Kanada Göçmenlik yeterlilik testi olarak da adlandırılan bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Meslek dalınız ve mezun olduğunuz bölüm

Geçmiş yılların aksine 2015 yılında Kanada her meslekten göçmenlik başvurusunu kabul ediyor. Bu nedenle mesleğiniz ne olursa olsun diğer şartlarınız uygunsa Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapabilirsiniz.

Eğitim durumunuz
Nitelikli göçmenlik başvurusu yapabilmek için asgari üniversite mezunu olmak gerekmektedir. İki yıllık yüksek okul mezunu olmak bazı meslek dalları için yeterli sayılsa da özellikle mühendislik gibi meslek gruplarında 4 yıllık bir mezuniyet şartı aranmaktadır.

Yabancı diliniz
Kanada göçmenlik testi içinde en önemli alanlardan birisi de İngilizce veya Fransızca dil bilgisi düzeyinizdir. Hangi dili biliyorsanız o dilden okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere toplam 4 modülden sınava girmeniz ve belirli bir düzeyin üzerinde not almanız gerekmektedir. İstenilen not ortalaması hangi dilden sınava girdiğiniz, diğer yeterlilik testi alanlarından aldığınız puanlara göre değişiklik gösterir. Ancak her iki dilden birisini çok iyi düzeyde biliyor olmanız kesinlikle şarttır.

Yaşınız
35 yaşın altındaki başvuru sahiplerine daha yüksek puan verilmektedir. Yaşınız ilerledikçe yaş grubundan alacağınız puanınız azalacaktır.

Mesleki tecrübeniz
Kanada göçmenlik başvurusu yapabilmek için minimum 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak istenilmektedir. Ancak bir yıllık tecrübe karşılığında Kanada puanlama sisteminde mesleki tecrübeniz karşılığında çok düşük puan verildiği için genel olarak birçok başvuru sahibinin 67 puana ulaşması mümkün olmamaktadır. Pratikte iki yıl ve üstü mesleki tecrübe sahibi olmak gerekli olmaktadır.

Eşinizin yabancı dil düzeyi
Eşinizin İngilizce veya Fransızca bilgisi de size artı puan sağlayacaktır.

Kanada’da bulunan akrabalar
Şayet Kanada’da göçmen veya Kanada vatandaşı olarak yaşayan 1. derece de akrabanız varsa bu da başvurunuza olumlu bir etken olarak yansıyacak ve göçmenlik yeterlilik testinde size ek puan sağlayacaktır.

Kanada’da eğitim veya geçmiş iş deneyimi
Şayet daha önce Kanada’da tam zamanlı bir eğitim almış veya çalışmış̧ iseniz yine yeterlilik testinde size ek puan getirecek bir avantaja sahipsiniz demektir.

Görüldüğü gibi Kanada göçmenlik testi birçok farklı değişkenden oluşmaktadır. Değerlendirmenin doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Şayet profesyonel bir danışmanlık desteği almayı düşünüyorsanız bu konuda deneyimli ve bilgili bir kurumsal bir firmayı tercih etmenizde önemlidir.