Karayipler Vatandaşlık Programları ve Avantajları

Karayipler, Batı Hint Adaları olarak da adlandırılan, Orta Amerika doğusunda ve Kuzey-Güney Amerika arasında kalan okyanus bölgesine verilen addır. Batı Hint Adaları olarak bilinmesinin nedeni,  Kristof Kolomb’un Hindistan’a geldiğine inanarak bölgeye bu adı vermiş olmasıdır. Karayip vatandaşlık programları içinde Dominika, St Kitts ve Nevis ile Grenada önde gelmektedir. Bu ülkeler, kalkınma programları kapsamında, vergi kolaylıklarıyla da çeşitli yatırımcılara ve vatandaş adaylarına kolaylıklar sundukları programlara sahiptir. Aşağıda, bu vatandaşlık programlarının incelendiği önemli başlıklar yer almaktadır.

Dominika Vatandaşlık Programı ve Avantajları Nedir?

Dominik Vatandaşlık Programı 1993 yılında yürürlüğe girmiştir ve Karayip Ülkelerinin içindeki en ekonomik koşullarda vatandaşlık programlarından birisidir. İngilizce konuşulan Dominika Adaları, vatandaşlık başvurularını ise hızlı bir şekilde sonuçlandırmasıyla tanınmaktadır. Vizesiz seyahat imkânı dâhil olmak üzere, programın sağladığı haklardan tüm aile bireyleri faydalanabilmektedir. Dominika, ayrıca İngiliz Uluslar Birliğine üye olduğu için birliğe üye olan diğer ülkelere vizesiz seyahat hakkını vatandaşlarına kazandırmaktadır.

Dominika Vatandaşlık Programına Katılmak İçin Gereken Koşullar

Dominika vatandaşlık başvurusu için iki ayrı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki yatırım, ikincisi ise gayrimenkul satın alımıdır.

  • Yatırım yoluyla vatandaş olabilmek için Ekonomik Çeşitlilik Fonuna bağışta bulunmak ya da 200.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın almak gerekmektedir. Ekonomik Çeşitlilik Fonuna bağış yapılması durumunda, tek kişilik başvuru için 100.000 dolar, eşlerle yapılan başvurularda 175.000 dolar, üç aile üyesiyle yapılan başvurularda 200.000 dolar ödenmesi gerekmektedir. Eş haricinde herhangi bir aile üyesi ile yapılan başvurularda gereken ödeme tutarı ise 100.000 artı 25.000 dolar olacaktır.
  • Gayrimenkul yoluyla yapılan vatandaşlık başvurularında, başvuran tek başına 25.000 doları, eşle yapılan başvuruda 35.000 doları, eş, başvuran ve beş aile üyesi ile yapılan başvurularda 50.000 doları, aile üyeleri, eşler ve ebeveynler ile yapılan başvurulardaysa 70.000 Doları gayrimenkul ücretiyle birlikte ödemelidir.

Grenada Vatandaşlık Programına Katılmak İçin Gereken Koşullar

Grenada vatandaşlık programında, vatandaşlık başvurusunda bulunan yatırımcılar için aile dostu bir yapı söz konusudur. Böylece, diğer Karayip Ülkeleri’nin aksine, her vatandaşlık başvurusuna dahil edilen aile üyesi için daha az ücret ödemek durumu söz konusudur. Ayrıca, ABD ile E2 Yatırımcı Vizesi Programıyla bütünleşmiş biçimde çalışan tek Karayip ülkesi, Grenada’dayken vatandaşlık başvuruları 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Dominika örneğindeki gibi Grenada vatandaşlık programında da yatırım ve gayrimenkul olmak üzere iki ayrı yol bulunmaktadır. Bu yollar, Ulusal Dönüşüm Fonuna 200.000 Dolar yatırım gerçekleştirmek ya da Grenada Hükümetinin tasarladığı yerleşim birimi tasarılarına 350.000 Dolar tutarında yatırım gerçekleştirmektir. Gayrimenkul yoluyla yapılan vatandaşlık başvurularında, ilk üç aile üyesi kapsamında başvurucu için başvurma ücreti, sabit 50.000 dolar olup üçün üstündeki her aile üyesi için ek olarak 25.000 dolar istenmektedir. Başvuru inceleme ücreti, 18 yaş üzeri çocuklar için 5.000 Dolar, 12-17 yaş arası çocuklar için 2.000 dolar olarak belirlenmiştir. Grenada vatandaşlık programında, vatandaşlık edinme sürecinde fiziksel olarak ülke sınırları içinde bulunmak zorunluluğu söz konusu değildir. Ayrıca, ABD E2 Vizesi için başvuru imkânı da program dâhilindedir. Grenada yurttaşları, Çin dâhil 112 ayrı ülkeye vizesiz seyahat hakkına, birlikte başvuru gerçekleştirdikleri aile üyeleriyle sahiptir.

St. Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programının Koşulları ve Üstünlükleri Nelerdir?

St. Kitts ve Nevis, Afrikalılar, Amerikanlar, Fransızlar ve İngilizler ile pek çok farklı aksanın, dilin ve inanışın yaşatıldığı bir adadır. 1984 yılında yürürlüğe giren St. Kitts ve Nevis vatandaşlık programıyla, dünyanın en eski vatandaş edinme programlarından birisi olarak örnek gösterilmektedir. Birleşik Krallık ve Schengen Ülkeleri dâhil olmak üzere toplamda 130 ülkeye vizesiz seyahat hakkı program dâhilinde verilmektedir. İkamet zorunluluğu olmadığı gibi hızlı bir süreç ile çeşitli vergi avantajları da program dâhilindedir. Yatırım ve gayrimenkul yoluyla vatandaş olmak şeklinde benzer biçimde iki ayrı yol bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaş olmak için 400.000 dolar yatırım gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu yol ile yapılan başvurularda, ana başvurucu için 50.000 dolar, 18 yaş altı çocuklar için 25.000 dolar ve 18-25 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üstü ebeveynler için 50.000 dolar ücret gerekmektedir. Yatırım yoluyla yurttaş olmak için ise Şeker Endüstrisi Çeşitlendirme Vakfına 250.000 dolar bağış yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, yatırım yoluyla yapılan başvurularda, başvurucu ile birlikte kaç aile bireyinin başvurduğuna göre ücretler değişmektedir. Başvurucuyla birlikte üç aile üyesiyle yapılan başvurularda, 300.000 Dolar, beş aile üyesi ile yapılan başvurularda ise 350.000 dolar gibi ücretler istenmektedir. Son olarak Commonwealth üyesi olan St. Kitts ve Nevis Devleti, yurttaşlarına, Schengen Ülkelerine, Singapur’a, Hong Kong’a, Birleşik Krallık’a ve farklı 130 ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.