Yazılar

AMERİKA E1 VE E2 GİRİŞİMCİ VİZELERİ

Amerika E-1 Ve E-2 Girişimci Vizeleri Nedir?

Amerika yatırımcı vizesi programını 3 ayrı grup olarak değerlendirmek mümkündür. Aralarındaki temel fark yatırım miktarı ve yatırım sahibinin şirket kurup işletme mecburiyetinin olup olmamasıdır.

  • E1 ve E2 yatırımcı vize kategorileri Amerika ile karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşması içinde olan ülkelerin vatandaşlarına verilmektedir. Türk vatandaşları da E1/E2 vizelerine başvurulabilmektedir.
  • EB-5 Amerika yatırımcı programı ise bütün ülkelerin vatandaşlarına açıktır. Bu vize türünde Amerika’ya belirli bir nakit transferi zorunludur.

Amerika E-1 Ticaretçi Vizesi (İthalat – İhracat)

E-1 ticaretçi vizesi Amerika’ya çeşitli ürün, para veya hizmetin ticareti ile uğraşmak için gelen iş adamlarına hitap etmektedir. Söz konusu ürün, para veya hizmet ticareti Amerika ile Türkiye arasında olmak zorundadır. E-1 vizesine başvurabilmek için kişinin şirketin ortağı, sahibi veya yöneticisi olması gerekmektedir. İki ülkede bulunan şirketlerin arasındaki ticaretin belirli bir süredir devam etmesi ve süreklilik arz etmesi zorunludur. Yeni ticaret ilişkisi kurmak için E-1 vizesi yapılamaz.

Amerika E-2 Yatırımcı Vizesi (Sermaye Aktarımı)

E-2 Amerika yatırımcı vizesi Amerika’ya gelen yeterli sermayeye sahip yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla ya da yatırım yapmaya karar verdikleri durumlarda verilir. Bu vize başvurusunun başarılı olabilmesi için yatırımın aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olması zorunludur. Bu vize türünde her ne kadar yatırım için bir alt limit yoksa da başvurunun başarılı olması için $100,000 ve üstü bir miktarın ayrılması önerilmektedir.

Amerikan Vatandaşlığı

Amerikan Vatandaşlığı Ve Vergi Yükümlülükleri

Amerikan vergi sistemi ve Green Card sahiplerine olan etkileri hakkında başta basında olmak üzere son derece yanlış yönlendirmeler bulunmakta, bunun sonucunda ise yoğun bir bilgi kirliliği doğmaktadır.

Amerika ve Türkiye arasında çifte vergilendirme anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma Amerika dışında yaşayan Amerikan vatandaşları ve Green Card sahiplerine vergi açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Amerika ve Türkiye arasındaki çifte vergilendirme anlaşması sonucunda eğer bir ülke de vergi ödenmişse diğer ülke de tekrar vergi verilme zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Vergi ödenecek ülkenin belirlenmesinde ise o ülke de geçirilen süre baz alınmaktadır. Yani kişi devamlı olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa bu takdirde vergi ödemekle mükellef olduğu ülke Türkiye olarak saptanır.

Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olan her yetişkin bireyin Amerika dışında yaşasa bile yıllık olarak Amerika’da gelir beyannamesi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyaname de o yıl içinde elde edilen gelirler, kaynakları ve bu gelirlere ilişkin olarak Türkiye’de ödenen vergi gibi bilgiler yer alır. Bu beyannamenin verilmesi aynı gelirler için Amerika’da vergi doğması anlamına gelmez.

Bu kuralın genel istinası ise Amerika içinde elde edilen gelirlerdir. Kişi Amerika dışında yaşasa bile eğer Amerika içindeki iş, kira veya hisse senedi gibi kaynaklardan elde ettiği gelirleri üzerinden Amerika’da vergi ödemek zorundadır. Ancak çifte vergilendirme anlaşması uyarınca Amerika’da ödediği vergilerin tekrarını Türkiye’de vermek gibi bir durumla karşılaşmaz.

Amerika Miras Vergi Sistemi

Amerikan vergi sistemi hakkında bilinen en büyük yanlışlıklardan birisi ise veraset vergisidir. Özellikle basında yer alan bazı haberlerde Amerika’da doğan çocukların ileri de miras yoluyla elde ettikleri gayrimenkul vb. edinimlerinden yüzde 30-40 arasında bir vergi ödemekle mükellef olacaklarına dair yanlış bilgiler verilmektedir.

Öncelikle Amerika ve Türkiye arasındaki veraset vergisinin işleyiş farklarına bakmak gerekir. Türkiye’de miras kalan kişi bu mirasın vergisini vermek zorundadır. Amerika’da ise mirası bırakan kişi bu mirasla ilgili vergilendirilmektedir. Mirası alan kişinin ise bir vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Bu fark uygulama da oldukça avantajlı sonuçlar doğurmaktadır. Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olan bir kişiye Amerika ile bağları olmayan bir aile ferdinden miras kaldığı takdirde bununla ilgili vergi ödemek zorunda değildir. Zira miras vergisini Amerikan sisteminde mirası bırakan kişi öder, bu durumda mirası bırakan kişinin oturumu veya Amerikan vatandaşlığı olmadığı için Amerika’daki veraset vergisi ile bir bağı bulunmamaktadır. Yine Amerikan veraset vergisi kurallarına göre miras kalan kişi Amerika’da yaşıyor olsa bile kalan mirastan dolayı vergi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mirası bırakan kişinin Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olması durumunda bile veraset vergisi açısından yine de düşünüldüğü kadar ağır bir tablo ile karşılaşılmamaktadır. Amerika’da bırakılan mirasın belirli bir kısmı veraset vergisinden muaftır. Her yıl güncellenen bu rakam 2015 yılı için $5.45 milyondur. Yani bırakılan mirasın $5.45 milyon tutarındaki kısmından veraset vergisi ödenmemektedir.

Elbette her birey ve ailenin finansal durumunun ayrı olarak incelenmesi ve bu tabloya göre vergi açısından bir planlama yapılması doğru olacaktır. EB 5 yatırımcı programına katılmayı düşünen ailelerimizin Amerikan vergi sistemi açısından izleyebilecekleri birçok farklı yol bulunmaktadır. Yeni Bir Hayat olarak sizinle yapacağımız toplantımızda vergi açısından da değerlendirme yapmakta ve en doğru stratejiyi belirlemenize yardımcı olmaktayız.

Amerika EB 5 Yatırımcı Projeleri

EB 5 yatırımcı vizesine başvururken en önemli aşama, proje seçimidir. EB 5 programı için ABD Hükümeti, Vatandaşlık ve Göç Dairesi (USCIS) aracılığıyla istihdam ihtiyacının yüksek olduğu şehirleri ve belirli kırsal bölgeleri yatırım için seçmektedir. Bu bölgelerde kurulan Bölgesel Yatırım Merkezleri, belirli şartları yerine getirerek EB 5 projesi gerçekleştirmeye hak kazanırlar. Bugün itibariyle Amerika’nın 50 eyaletinde ve ABD’ye bağlı iki özerk bölgede toplam 1.120 adet Bölgesel Yatırım Merkezi bulunmaktadır.

EB 5 yatırımcı programı başvurunuzun başarıyla sonuçlanması için, yatırım yaptığınız EB 5 projesinin sizin yatırımınıza bağlı olarak 10 kişiye istihdam sağlama hedefini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, sizin yatırımınızın da 5 yıl sonunda, tercihen kâr getirerek, geri alınması da projenin başarısına bağlıdır. Bu kadar çok Bölgesel Yatırım Merkezi olması sebebiyle, EB 5 projeleri de sayıca çok fazladır. Dolayısıyla, her projenin vaat edilen başarıya ulaşması mümkün olmayabiliyor.

Başvurunuzun ve yatırımınızın başarısı için, Yeni Bir Hayat olarak, sadece başarısını kanıtlamış ve güvenilir Bölgesel Yatırım Merkezleri’yle çalışıyoruz. Birlikte çalışacağımız kurumu seçerken EB 5 projeleri konusundaki deneyimlerini, önceki projelerinin başarılarını, EB 5 harici yatırımlarını güvenilir kaynaklardan sağlıyor olmalarını ve yatırımcıları yönlendireceğimiz projenin başarı potansiyelini göz önüne alıyoruz. Hem Yatırım Merkezi’nin, hem de projenin gerekli denetim süreçlerinden geçmiş olmasına da özen gösteriyoruz.

Bu nedenlerle Yeni Bir Hayat olarak kısıtlı sayıda ancak tüm dinamikleri ile iyi planlanmış projelerin Türkiye temsilciliğini almayı tercih ediyoruz. Amacımız çok sayıda proje sunmak değil; fizibilite çalışması dikkatli yapılmış, doğru kaynaklardan finanse edilen, EB5 yatırımcılarını ön planda tutan ve deneyimli firmalar tarafından gerçekleştirilen projeleri sizlerle paylaşmak.

Four Seasons Hotel Projesi

Türkiye temsilcisi olduğumuz yatırım merkezi tarafından yapılmakta olan Four Seasons Hotel projesinin inşaatı başlamış olup EB 5 yatırımcı başvuruları 2016 yılı içinde sona erecektir. Tüm dünyada otel, iş merkezi ve rezidans tarzında toplam $16 milyar tutarında 192’den fazla proje tamamlamış olan bir yatırım grubu tarafından gerçekleştirilen Four Seasons Hotel’inin inşaatı 2017 yılı içinde tamamlanacaktır. Toplam yatırım tutarı $232 milyon olan projeye bugüne kadar $100 milyon tutarında kaynak aktarılmıştır.

$232 milyon tutarında olan projenin toplam maliyetinin $82.5 milyonluk kısmı yatırımı gerçekleştiren grup tarafından karşılanmaktadır. Four Seasons Hotel grubu $5 milyon ile projeye katılmakta, $30 milyon tutarında bir meblağ ise Amerikan Hükümeti tarafından teşvik ve vergi indirimi ile karşılanmaktadır. Yatırımın $115 milyon tutarında ise EB 5 yatırımcılarına ayrılmış olup, $110 milyonluk başvuru hali hazırda gerçekleşmiştir.

Gerek hedeflenen istihdam rakamları, gerekse bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının sonuçları açısından Four Seasons Hotel projesi bugüne kadar gerçekleştirilen EB5 projeleri içinde en önde gelenlerden birisidir.

Projeye yatırım yapan kişi ve grupların yatırım tutarları geri almalarında ilk öncelik EB5 yatırımcılarına verilmiştir. Tüm EB 5 yatırımcıları yatırımları olan $ 500.000 geri aldıktan sonra yatırım merkezi ve Four Seasons Hotel’inin geri ödemeleri gerçekleşecektir.

Eyalet Altyapı Projesi

Amerika’da sunulan EB 5 projeleri için de yüzde 100 devlet altyapısına yatırım imkanı sağlayan ve yatırımınızı eyalet garantisi içinde değerlendiren bu projeyi sizlere Türkiye’de sadece Yeni Bir Hayat sunmaktadır. Yapılan yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl olup, risksiz şekilde katılabileceğiniz tek EB 5 projesidir. Şu ana kadar $300 milyon üstünde bir yatırım yapılmış olan bu proje hakkında ofisimizle irtibata geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Amerikan Vatandaşlığı

Amerika Göçmenlik Programları

Fırsatlar ülkesi Amerika’nın göçmenlik programları da cazip fırsatlar sunmaktadır. Özellikle EB-5 yatırımcı programı ile Amerika’da Green Card  sahibi olmak ve yerleşmek son derece esnek şartlara bağlıdır. Amerika programlarına başvuru koşulları esnek olsa da, başvuru süreci uzmanlık gerektirir. Yeni Bir Hayat Amerika EB5 yatırımcı ve E1-E2 girişimci vizelerinde güvenilir ve kurumsal hizmetler sunmaktadır.

Amerika E 1-E 2 Girişimci ve EB 5 Yatırımcı Programları

E1 ve E2 olarak adlandırılan girişimci programlarında Amerika’da bir iş kurmak zorunluluğu vardır. Her iki program da geçici çalışma izni vermekte ve belirli zaman dilimlerinde yenilenmektedir. Amerika E1 ve E2 girişimci vizelerine başvuru yapabilmek için $100,000 ve üzerinde sermayeye sahip bir iş kurmayı hedeflemeniz, Amerika’da şirketleşme sürecini tamamlamanız ve kuracağınız işle ilgili somut adımlar atmış olmanız gerekmektedir.

Amerika EB5 yatırımcı vizesi için ise Amerika’da bölgesel merkezler de yer alan bir projeye $500,000 tutarında bir yatırım yapma koşulu aranmaktadır. Yatırımınızı takip eden süre içinde öncelikle size ve ailenize 2 yıllık geçici Green Card verilmekte, ilerleyen aşamalarda bu kartlar kalıcı Green Card ile değiştirilmektedir.  5 yıllık bir süre içinde en az 2.5 yıl Amerika’da kalındığı takdirde Amerikan vatandaşlığı için başvuru hakkı kazanılmaktadır. Yapmış olduğunuz yatırım ise 5-7 yıl gibi bir zaman dilimi içinde size iade edilir. Yeni Bir Hayat proje seçimi, EB5 başvurunuzun hazırlanması ve ilgili birimlere sunulması da dahil olmak üzere Amerika EB5 başvuru sürecinizin tümünde yanınızda yer almaktadır.