Amerikan Vatandaşlığı Ve Vergi YükümlülükleriAmerikan Vatandaşlığı Ve Vergi Yükümlülükleri

Amerikan vergi sistemi ve Green Card sahiplerine olan etkileri hakkında başta basında olmak üzere son derece yanlış yönlendirmeler bulunmakta, bunun sonucunda ise yoğun bir bilgi kirliliği doğmaktadır.

Amerika ve Türkiye arasında çifte vergilendirme anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma Amerika dışında yaşayan Amerikan vatandaşları ve Green Card sahiplerine vergi açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Amerika ve Türkiye arasındaki çifte vergilendirme anlaşması sonucunda eğer bir ülke de vergi ödenmişse diğer ülke de tekrar vergi verilme zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Vergi ödenecek ülkenin belirlenmesinde ise o ülke de geçirilen süre baz alınmaktadır. Yani kişi devamlı olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa bu takdirde vergi ödemekle mükellef olduğu ülke Türkiye olarak saptanır.

Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olan her yetişkin bireyin Amerika dışında yaşasa bile yıllık olarak Amerika’da gelir beyannamesi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyaname de o yıl içinde elde edilen gelirler, kaynakları ve bu gelirlere ilişkin olarak Türkiye’de ödenen vergi gibi bilgiler yer alır. Bu beyannamenin verilmesi aynı gelirler için Amerika’da vergi doğması anlamına gelmez.

Bu kuralın genel istinası ise Amerika içinde elde edilen gelirlerdir. Kişi Amerika dışında yaşasa bile eğer Amerika içindeki iş, kira veya hisse senedi gibi kaynaklardan elde ettiği gelirleri üzerinden Amerika’da vergi ödemek zorundadır. Ancak çifte vergilendirme anlaşması uyarınca Amerika’da ödediği vergilerin tekrarını Türkiye’de vermek gibi bir durumla karşılaşmaz.

Amerika Miras Vergi Sistemi

Amerikan vergi sistemi hakkında bilinen en büyük yanlışlıklardan birisi ise veraset vergisidir. Özellikle basında yer alan bazı haberlerde Amerika’da doğan çocukların ileri de miras yoluyla elde ettikleri gayrimenkul vb. edinimlerinden yüzde 30-40 arasında bir vergi ödemekle mükellef olacaklarına dair yanlış bilgiler verilmektedir.

Öncelikle Amerika ve Türkiye arasındaki veraset vergisinin işleyiş farklarına bakmak gerekir. Türkiye’de miras kalan kişi bu mirasın vergisini vermek zorundadır. Amerika’da ise mirası bırakan kişi bu mirasla ilgili vergilendirilmektedir. Mirası alan kişinin ise bir vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Bu fark uygulama da oldukça avantajlı sonuçlar doğurmaktadır. Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olan bir kişiye Amerika ile bağları olmayan bir aile ferdinden miras kaldığı takdirde bununla ilgili vergi ödemek zorunda değildir. Zira miras vergisini Amerikan sisteminde mirası bırakan kişi öder, bu durumda mirası bırakan kişinin oturumu veya Amerikan vatandaşlığı olmadığı için Amerika’daki veraset vergisi ile bir bağı bulunmamaktadır. Yine Amerikan veraset vergisi kurallarına göre miras kalan kişi Amerika’da yaşıyor olsa bile kalan mirastan dolayı vergi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mirası bırakan kişinin Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi olması durumunda bile veraset vergisi açısından yine de düşünüldüğü kadar ağır bir tablo ile karşılaşılmamaktadır. Amerika’da bırakılan mirasın belirli bir kısmı veraset vergisinden muaftır. Her yıl güncellenen bu rakam 2015 yılı için $5.45 milyondur. Yani bırakılan mirasın $5.45 milyon tutarındaki kısmından veraset vergisi ödenmemektedir.

Elbette her birey ve ailenin finansal durumunun ayrı olarak incelenmesi ve bu tabloya göre vergi açısından bir planlama yapılması doğru olacaktır. EB 5 yatırımcı programına katılmayı düşünen ailelerimizin Amerikan vergi sistemi açısından izleyebilecekleri birçok farklı yol bulunmaktadır. Yeni Bir Hayat olarak sizinle yapacağımız toplantımızda vergi açısından da değerlendirme yapmakta ve en doğru stratejiyi belirlemenize yardımcı olmaktayız.