Kanada Girişimci (Start up) Göçmenlik ProgramıKanada Girişimci (Start up) Göçmenlik Programı

Kanada girişimci göçmenlik programı (Start up) Kanada’da iş kurmak amacıyla yerleşmek isteyen gerekli tecrübe ve niteliklere sahip girişimcileri hedeflemektedir. Bu programa başvuru yapacak kişilerin kuracakları işin belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler üçe ayrılır;

  • Innovative olması
  • İstihdam yaratması
  • Global alanda rekabet edebilir olması

Kanada Girişmci Göçmenlik Başvurusu İçin Yatırım Fonu Desteği

İngiltere Ankara Anlaşması’nda olduğu gibi belirli bir sermayeye sahip olmak ve iş kurma amacı taşımak bu göçmenlik programına başvurmak için yeterli değildir. Kanada’da kurulacak olan işin aynı zaman da belirlenmiş kurumlardan destek alması da istenmektedir. Designated Organizations olarak geçen bu kurumlar üçe ayrılmaktadır ve her başlığın altında birden fazla kuruluş bulunmaktadır:

  • Venture capital funds
  • Angel investor groups
  • Business incubators

Kanada girişimci göçmenlik başvurusu yapmayı planlayan kişi innovative iş fikri ile öncelikle yukarı da yer alan belirlenmiş bir kuruma başvuru yapar ve bu kurumdan yatırım için destek alarak göçmenlik başvuru yapmaya hak kazanır. Bir diğer ifade ile finansal firma iş fikrini ve modelini yatırım yapacak kadar güvenilir bulmaktadır.

Kanada PR Kartı Başvurusu

Yatırım desteği yazılı olarak bir mektup şeklinde alınmakta, sonrasında ise Kanada göçmenlik ve PR oturum kartı başvurusu yapılmaktadır. 12-16 ay arasında bir değerlendirme süresi sonrasında oturum izni ile Kanada’ya yerleşmek mümkün olmaktadır. Yatırım desteği mektunun alınması sonrasında PR kartı başvurusu Kanada express entry sistemine yapılır. Bekleme süresince Kanada’dan çalışma izni için vize almakta mümkündür. Bunun için ayrı bir başvuru yapılması istenmektedir.

Girişimci (Start up) olarak Kanada göçmenlik başvurusu yapabilmek için iyi düzeyde İngilizce veya Fransızca bilme zorunluluğu bulunmaktadır. Canadian Language Benchmark olarak adlandırılan dil bilgisi düzeyinden en az 5 aldıktan sonra oturum kartı için Kanada göçmenlik merkezine başvuru yapılabilir.

Kanada girişimci göçmenlik programı ile 5 yıllık bir dönemin 3 yılının Kanada’da geçirilmesi ile Kanada vatandaşlığı başvurusu yapılabilir.