EB 5 Yatırımcı Programı Nedir?EB 5 Yatırımcı Programı Nedir?

EB5 Yatırımcı Programı, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından uygulanan ve Bölgesel Yatırım Merkezleri aracılığıyla ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu programla ABD yabancı yatırımcıları ülkesine çekerek kalkınma hızını arttırmayı ve bölgeler arasındaki ekonomik gelişmişlik farkını azaltmayı amaçlamaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programı İle Green Card Nasıl Alınır?

EB 5 vize programı, ABD’ye mevcut program içinde belirtilen yatırımı yapan ve en az 10 Amerikan işçisine istihdam yaratan yatırımcıların kendilerine ve ailelerine ABD’de kalıcı oturum hakkını tanıyan yeşil kartın başvuru imkânını tanımaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programında Belirtilen Yatırım Miktarı Ne Kadardır?

Genel olarak yatırımcılardan beklenen ücret bir milyon dolar ($1.000.000)’dır. Ancak ekonomik veriler açısından daha düşük rakamlara sahip bölgede yatırım yapabilecek yatırımcılar için söz konusu bedel 500.000 Amerikan Dolarına düşmektedir. Bu tarz bölgelere kısaca “Hedeflenmiş İstihdam Bölgesi” (TEA) denmektedir. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı, programın başarısını vurgulayacak biçimde, yatırımcıların %97,5’inin, 500.000 dolarlık yatırım yolunu seçtiklerini vurgulamaktadır.

EB 5 Yatırımcı Programının Amacı Nedir?

1990 yılında başlayan EB 5 Yatırımcı programı, Amerikan Ulusal Kongresi tarafından ekonominin canlandırılması, düzensiz nüfus dağılımı, toplumun her bölgede eşit koşullarda ve mutlulukta yaşaması için refah ilkeleri kapsamında başlatılmıştır.

Ülkede artan istihdam, artan bir üretim ve sermaye ile tüketimi destekleyerek daha da büyük bir üretim gücü ve ekonomi oluşturacakken, ABD’nin her bölgesinde işleyebilen ve birbirini destekleyen küçük ekonomiler, Amerikan Ulusunun zenginliğinin güvencesi olacaktır. 1990’da başlatılan program, yasal düzenlemeler ile 1992’de yürürlüğe konmuştur. Yatırımcılar ise Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu tarafından onaylanmış merkezlerden, program kapsamında vizelerini alabilmektedir.

Bölgesel Merkezler Neresidir ve Yatırım Biçimleri Nelerdir?

Bölgesel Merkezler, ABD Federal Hükümetince onaylanmış ve yerel projeler ile yatırımcıyı buluşturarak istihdam üreten kuruluşlardır. Yatırımcıların faydalanabileceği yerel projeler ise EB 5 Yatırımcı Programının yasallaşmasından sonra oluşturulmuş projeler olup 1990 yılı sonrasına tekabül etmektedir. ABD’nin EB 5 Yatırımcı Programıyla çekmekte olduğu yatırımcılar ise her geçen yıl artmakta olup yılda sayıları 10.000’i bulan yatırımcıya vize verilmektedir fakat söz konusu sayıya yatırımcıların ailesi de dâhil edildiği için gerçekte çekilmekte olan para daha düşük bir düzeydedir.

EB 5 Yatırımcı Programından en çok faydalanan yatırımcılar ise Çin’dendir. Her yıl dağıtılan EB 5 Yatırımcı Programı vizelerinin %70 üstü Çinlilere ait olmaktayken 2014 yılında bu oran %85 biçimindedir.

EB 5 Yatırımcı Programının Geleceği Bulunmakta Mıdır?

1990 yılında Kongre’nin izniyle başlatılan ve 1992 yılında yürürlüğe giren EB5 Yatırımcı Programı, Kongre tarafından başlatıldığı yıldan itibaren değiştirilmeden günümüze ulaşmıştır. Ancak 500.000 Dolar ile başlatılan yatırım alt sınırı, 1990’da büyük bir sermayeyi ifade ederken 2018 yılında enflasyon nedeniyle aynı değerde değildir. Bu yüzden bazı noktalarda yaşanan tartışmalar ile ücretlerin artan enflasyona göre yenilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. ABD’de yabancı yatırımcıdan gelen yatırım ile büyüyen gayrimenkul sektörünün gücü de düşünülürse, EB 5 Yatırımcı Programının kaldırılması mümkün değildir ancak fiyatların güncellenmesi ihtimaller dahilindedir.