Malta Yatırımcı Programı İle AB Vatandaşı Nasıl Olunur?Malta Yatırımcı Programı İle AB Vatandaşı Nasıl Olunur?

Malta Bireysel Yatırımcı Programı, özgün adıyla Malta Individual Investors Programme ya da MIIP AB Komisyonundan 2013 yılında alınan onay sonrası, 2015 yılında yürürlüğe girmiş bir vatandaş edinme programıdır. Güçlü ekonomisi ve huzurlu hayat tarzı ile Avrupa içinde en hızlı vatandaşlık veren tek programı sunan Malta kısa süre içinde yatırımcıları kendisine çekmeyi başarmıştır.

Son derece kapsamlı sicil araştırması sonucunda sadece 1,800 kişiye vatandaşlık imkânı sunmakta olan Malta Hükümeti, sadece son derece temiz sicile sahip yatırımcıları hedeflemektedir. Böylece sadece yatırım yapabilecek güce sahip olmak yeterli olmamakta, ticari ilişkiler, kişinin geçmişi ve iş hayatı gibi unsurlarda ön plana çıkmaktadır. Malta Bireysel Yatırımcı Programıyla, 12 aylık süreci başarıyla geçen herkes, Malta ve Avrupa Birliği vatandaşı olarak AB ülkelerinin tamamında özgür dolaşım, yaşama ve çalışma hakkına sahip olmaktadır.

Malta Vatandaşı Olmanın Yatırımcılar ve Göçmenler İçin Faydaları Nedir?

Malta vatandaşları, Avrupa Birliği’nin bir parçası olarak ABD ve Kanada dâhil olmak üzere vize alınması zor olan toplamda 160’dan fazla ülkeye vizesiz giriş imkânına sahiptir. AB üyesi gelişmiş 28 ülkede, özgür dolaşım imkânına sahiptir. Vatandaşlık işlemlerinin süresi pek çok AB ülkesinde, 3 ile 5 yıl arasında değişmekteyken Malta vatandaşlığı için hazırlanan program sadece 12 aylık bir sürece tabiidir. Malta vatandaşlık programına katılan tüm vatandaşlık adaylarına Malta İkamet Kartı verilir, bu kart 18 ay geçerli olup sahibine tüm Schengen ülkelerine özgür dolaşım hakkının tanınmasını sağlar. Pek çok işadamı ya da yatırımcı için oluşturulmuş programların aksine nesilden nesle geçen ve tüm aile bireylerini kapsayan vatandaşlık imkânını da bu programa dâhildir.

Malta Vatandaşlık Programına Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Malta vatandaşı olmak için hazırlanan programlara katılacak adayların aşağıdaki koşullara sahip olması gerekmektedir.

  • Adayların, 18 yaşını doldurmuş ve tamamen sağlıklı olmaları gerekmektedir. Başvuru için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
  • Adayın 5 yıl süresince Malta’da ikamet adresi göstermesi istenmektedir. Bu amaçla 350 bin Euro değerinde bir gayrimenkul satın almak ve en az beş yıl boyunca söz konusu mülkün sahipliğini tutmak ya da beş yıl boyunca aylık 16 bin Euro kira ödeyerek bir daire kiralamış olmak, vatandaşlık adayları için gerekmektedir. Ancak bu süre içinde Malta’da yaşamak veya belirli sayıda gün geçirmek zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Malta Ulusal Kalkınma ve Gelişim Fonuna, 650.000 dolar tutarında bir katkı bedelinin ödenmesi programın bir diğer koşuludur.
  • 5 yıl süresince €150,000 tutarında Malta devlet tahvili alınması koşullar içindedir.
  • Temiz bir adli sicile sahip olmak, ayrıca kişinin ticari ilişkilerinin de herhangi bir şaibeye uğramamış olması da aranılan en önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

Malta Vatandaşı Olduğunuzda Hangi Aile Bireyleriniz Bu Durumdan Faydalanabilecek?

Malta vatandaşı olduğunuzda, nesillerce aktarılacak bir vatandaşlık edinildiği için Malta Vatandaşlık Programı söz konusu aile bireyleri için belirli bir sınır çizmiştir. Malta vatandaşı olduğunuzda, sizinle birlikte aynı hakka sahip olacak aile üyeleriniz, eşiniz, 18 yaşından küçük çocuklarınız ve 18-26 yaş arası bekâr çocuklarınız ile 55 yaşından daha büyük olup maddi geçimini sağlayamayan yaşlı aile bireylerinizdir. Ancak her faydalanacak birey için ayrı bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Örneğin, eşler ve 18 yaşından küçük her çocuk için 25 bin dolar ve 18 yaşından büyük her aile bireyi için 50 bin dolar gerekmektedir.

Malta Vatandaşı Olmak İçin İncelenmesi Gereken Diğer Ayrıntılar

Geri kalan vatandaşlık masrafları büyük bir paydaya sahip olmayıp her ülke için gereken sıradan bir prosedürdür. Bunlar, pasaport harcı, banka masrafları, sabıka kaydının araştırılması, çeşitli vatandaşlık işlemleri için ek ödemeler gerekmektedir. Malta Devleti’nin gelir seviyesini ve refah düzeyini arttırmak için başlattığı bu programın sadece 1800 işadamına ve ailelerine hitap ettiği unutulmamalıdır.