Ankara Antlaşması Hangi Ülkelerde Geçerli?Ankara Antlaşması Hangi Ülkelerde Geçerli?

Ankara Anlaşması İngiltere ve Hollanda için geçerli olmakta ve sadece bu iki ülke Türk vatandaşlarına iş kurarak yerleşme izni vermektedir. Ancak uzun vade de İngiltere Hollanda’ya göre çok daha fazla avantajlar sunduğu için tercihler de İngiltere ön planda yer almaktadır. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Ankara Anlaşması ile iş kurma izni verme uygulamasına tabii değildir.

Ankara Antlaşması Nedir?

1963 yılında Türkiye ve Ortak Pazar ülkeleri ile imzalanan Ankara Anlaşması’nın sunduğu en temel avantaj Türk vatandaşlarına ilgili ülke de düşük bir sermaye ile iş kurma ve aile olarak yaşama hakkı sunmasıdır. Bir diğer ifade ile girişimci olarak yerleşme imkanı sağlanmaktadır. Ankara anlaşmasını uygulayan iki ülkeden bir olan İngiltere 5 yıl sonrasında hayat boyu geçerli oturma izni vermekte, 6. yılın sonunda ise İngiliz vatandaşlığı için başvuru fırsatı sunmaktadır.

Ankara Antlaşması Maddeleri

Ankara Anlaşması maddeleri arasında en önemlisi İngiltere’de başvuru yapan kişinin girişimci olarak kendisinin işleteceği ve çoğunluk hisselerine sahip olacağı bir iş kurmasıdır. Kurulacak iş için belirli bir sermaye koşulu aranmamaktadır. Ankara anlaşması maddeleri kapsamında kişi;

  • Yeni bir iş kurabilir
  • Mevcut bir işe aktif yatırımcı olarak katılabilir. Çoğunluk hissesine sahip olması gerekmektedir
  • İngiltere’de farklı bir vize türü ile bulunuyorsa Ankara Anlaşması vizesine geçiş yapabilir.
  • Ankara Anlaşması vizesini uzatabilir
  • Aile üyeleri içinde Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yapabilir.

Ankara Antlaşması Şartları

Bir işyeri açmak yani İngiltere’ye girişimci olarak yerleşmek Ankara Anlaşması koşulları içinde en önde gelmektedir. Açılacak işin büyüklüğü ve sermaye tutarından ziyade işin gerçekçi olması daha önemlidir.

Ankara anlaşması başvurusu yapabilmek için aranılan bir diğer koşul ise kişinin kuracağı işe ayırabileceği bir nakit birikiminin olmasıdır. Sadece banka hesabında gösterilen nakit birikimler kabul edilmekte olup, ev ve araç gibi gayri nakdi kaynaklar başvuru esnasında değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ankara anlaşması şartları içinde iş tecrübesi ve eğitim de önemli bir yer tutmaktadır. Kurulacak işle ilgili ispatlanabilir iş tecrübesine sahip olmak gerekmektedir. İş tecrübesinin ispatlanabilmesi için SGK dökümü, ticaret sicil gazetesi gibi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Serbest çalışan kişilerde bu durum zorluk çıkarabilmektedir. İngiltere’de kurulması planlanan işle ilgili olarak eğitim sahibi olmakta yapılan başvurunun onaylanma olasılığını artıran etkenlerdendir.

Her ne kadar İngilizce bilme zorunluluğu Ankara anlaşması koşulları içinde yer almasa da İngiliz İçişleri Bakanlığı yetkilileri başvurularda İngilizce bilgisini artı bir unsur olarak değerlendirmektedirler. İngilizce bilgisini ispatlamak için seviye tespit belgesi, İngilizce kursu bitirme sertifikası gibi belgeleri başvuru dosyasına eklemek yeterli olmaktadır.

Ankara Antlaşması Ülkeleri Nelerdir?

Ankara anlaşmasının uygulandığı iki ülke bulunmaktadır. Bunlar İngiltere ve Hollanda’dır. Hollanda için başvuru şartları ve uzun vadede elde edilen avantajlar daha az olduğu için İngiltere çok daha fazla tercih edilmektedir. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Ankara anlaşması ile ülkelerinde iş kurulması konusunda herhangi bir kolaylık sağlamamaktadır.

Ankara Antlaşması Ne Zaman Bitiyor?

İngiltere 31 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeleri tamamladığı takdirde üyelikten tam olarak ayrılacaktır. Brexit sürecini tamamlaması ile Avrupa Birliği üyeliğinin sonra ermesi sonucunda birlik üyeliğinden kaynaklanan sorumlulukları da sona erecektir. Ankara Anlaşması’da Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşma olduğu için İngiltere açısından bu anlaşmayı uygulama zorunluluğu da 31 Aralık 2020 tarihinde bitecektir. Bu tarihten önce yapılan başvurular ise mevcut koşullar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Yeni Bir Hayat olarak İstanbul ve Londra ofislerimizle Ankara Anlaşması başvurularınız için tüm adımlarda yanınızda yer almaktayız.